Literatura i Kultura Popularna, 17, 2011

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Intertekstualność jako jedno z możliwych narzędzi badawczych metodologii ludologicznej. Wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

Role Playing Games wobec tradycji. Na przykładzie aktualizacji figur gotyckiej wyobraźni w serii komputerowych gier "Diablo"

AbstractDownload articleDownload article

Pulp era w grach fabularnych

AbstractDownload articleDownload article

Element dramowy w RPG: zarys projektu przemiany gracza

AbstractDownload articleDownload article

Ludzie i nieludzie, a piksele te same — dyskryminacja rasowa w komputerowych grach fabularnych

AbstractDownload articleDownload article

Analiza konwencji tematycznych gry fabularnej

AbstractDownload articleDownload article

Niebezpieczne rozrywki. Motyw gry w zbiorze opowiadań "Sępy" Roberta Cichowlasa i Jacka M. Rostockiego

AbstractDownload articleDownload article

Wróg u bram: literatura popularna — oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?

AbstractDownload articleDownload article

Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku

AbstractDownload articleDownload article

Twórczy kontynuator czy tylko zręczny naśladowca? Paremia w powieściach kryminalno-historycznych Mariusza Wollnego

AbstractDownload articleDownload article

Wariacje postmodernistyczne w prozie Thomasa Pynchona

AbstractDownload articleDownload article

Literatura i kultura popularna. Bibliografia przedmiotowa za rok 2009 (z uzupełnieniami za rok 2008)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout