Literatura i Kultura Popularna, 24, 2018, ss.448

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.1

Download articleDownload article

PRACE II ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI

O (wielo)gatunkowości filmów pełnometrażowych Jana Švankmajera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.2

AbstractDownload articleDownload article

animacja, gatunki filmowe, Jan Švankmajer, film pełnometrażowy, animation, film genres, feature film

Film genre patterns and complex narrative strategies in the service of authorship

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.3

AbstractDownload articleDownload article

film genre, complex narration, author cinema, generic allegory, contemporary film, gatunki filmowe, złożoność narracyjna, kino autorskie, alegoria gatunkowa, kino współczesne

Detours of absurdity: Coen brothers’ Fargo in the noir melting pot of genre patterns

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.4

AbstractDownload articleDownload article

film noir, film history, film genres, cinema of Coen brothers, historia filmu, gatunki filmowe, kino braci Coen

Zombiczna transmedialność i złośliwy demon obrazów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.4

AbstractDownload articleDownload article

subgatunki horroru, found footage, kino zombie, cyfrowe media, meta-kino, subgenres of horror, zombie cinema, digital media, meta-cinema

“Cool XXL”: Slovak millennial films in the context of postsocialist sensibility (of Slovak cinema)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.6

AbstractDownload articleDownload article

Slovak cinema, postsocialism, anaesthetics, social drama, festival film, Carthesian perspective, kino słowackie, postsocjalizm, anestetyka, dramat społeczny, kino festiwalowe, Kartezjańska perspektywa

Opera w filmie — opera filmowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.7

AbstractDownload articleDownload article

opera, kino, kompozycja, synteza sztuk, film, composition, synthetic art

Liberté, égalité, sororité. Kobiece gatunki cielesne i francuskie „ekstremistki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.8

AbstractDownload articleDownload article

nowy ekstremizm francuski, Linda Williams, gatunki cielesne, kino kobiet, New French Extremity, body genres, women’s cinema

Od ofiary po sukuba. Wizerunek kobiety w kinie giallo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.9

AbstractDownload articleDownload article

giallo, Argento, sukub, femme fatale, przemoc, mizoginizm, succubus, violence, misogyny

No longer a trivial entertainment: Popular cinema in Poland after 2000

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.10

AbstractDownload articleDownload article

Polish cinema, Polish popular cinema, Polish contemporary cinema, polskie kino, polskie kino popularne, polskie kino współczesne

Emotional investments: Contemporary Polish romantic comedy and neoliberalism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.11

AbstractDownload articleDownload article

romantic comedy, neoliberalism, family film, Polish cinema, romance, emotions, komedia romantyczna, neoliberalizm, kino familijne, kino polskie, romans, emocje

The potential of Nordic noir: The Pustina miniseries as an example of the transnational usage of the formula

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.12

AbstractDownload articleDownload article

Nordic noir, Wasteland (Pustina, 2016), TV miniseries, Czech TV miniseries, Pustina (2016), serial telewizyjny, czeski serial telewizyjny

The breakthrough character of The X-Files: Genre hybridity and narrative structure

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.13

AbstractDownload articleDownload article

The X-Files, narrative complexity, narrative strategies, genre hybridity, TV series, television, Z Archiwum X, złożoność narracyjna, strategie narracyjne, hybrydyzacja gatunkowa, serial, telewizja

FILM I SZTUKA

Thanatomorphose and Contracted: Feminine body and sexuality in horror and the horror of feminine body and sexuality

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.14

AbstractDownload articleDownload article

femininity, objectification, femininity in horror, female sexuality, death, decay, kobiecość, uprzedmiotowienie, kobiecość w fantastyce grozy, kobieca seksualność, śmierć, rozkład

Adapting tone from novel to film: Vladimir Nabokov’s Lolita and its film adaptation by Stanley Kubrick

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.15

AbstractDownload articleDownload article

film adaptation, tone, Lolita, Vladimir Nabokov, Stanley Kubrick, adaptacja filmowa, ton, Władimir Nabokow

Ta śmieszna codzienność. Konwencje i źródła humoru w wybranych współczesnych komediach hiszpańskich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.16

AbstractDownload articleDownload article

kino hiszpańskie, kino współczesne, komedie, ekonomia kina, Spanish cinema, contemporary cinema, film comedies, film economy

Estetyka i perswazja. Czytanie plakatu (na podstawie posterów Rafała Olbińskiego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.17

AbstractDownload articleDownload article

literatura i plakat, korespondencja sztuk, literature and poster, correspondence of the arts

LITERATURA, KULTURA

Próba analizy Rodziny wilkołaka (Siemji wurdałaka) Aleksieja K. Tołstoja, jej przekładu pióra René Śliwowskiego i adaptacji filmowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.18

AbstractDownload articleDownload article

literatura rosyjska XIX wieku, Aleksy K. Tołstoj, romantyzm, klasyczne opowiadanie grozy, film grozy, przekład, adaptacje filmowe, Rodzina wilkołaka, wampiryzm, 19th-century Russian literature, Aleksey K. Tolstoy, translation, Romanticism, classic horror story, horror films, translation, film adaptations, The Family of the Vourdalak, vampirism

Agent 007 za żelazną kurtyną. Fenomen Jamesa Bonda w piśmiennictwie kulturalnym Polski Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.19

AbstractDownload articleDownload article

James Bond, historia recepcji, kultura popularna, Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, history of reception, popular culture, Polish People’s Republic

Zmiennik wybawiony albo tryumf wiedźmina. Cyfrowy dialog z kulturą i obyczajowością (Wiedźmin 3)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.20

AbstractDownload articleDownload article

gry komputerowe, fantasy, centon, kultura, popkultura, rodzina, computer games, culture, pop culture, family

O (możliwym) spojrzeniu na supersystem rozrywkowy z perspektywy wykorzystania wybranych osiągnięć językoznawstwa. Propozycja metodologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.21

AbstractDownload articleDownload article

supersystem rozrywkowy, językoznawstwo, metodologia, kultura popularna, supersystem of entertainment, linguistics, methodology, popular culture

Legendy miejskie netloru jako wyraz niepokojów współczesnego świata na przykładzie legend internetowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.22

AbstractDownload articleDownload article

legenda miejska, folklor miejski, netlor, Internet, listy łańcuszki, creepypasta, performans, Urban legend, urban folklore, netlore, chain letters, performance

Powieść w odcinkach na łamach żnińskiej gazety „Pałuczanin” (1927–1939)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.23

AbstractDownload articleDownload article

„Pałuczanin”, Żnin, Pałuki, powieść w odcinkach, Zakłady Wydawnicze Alfreda Ksyckiego, Pałuczanin newspaper, serialized novel, Alfred Ksycki Publishing House

POLEMIKI I RECENZJE

Filmowy horror oczami młodych naukowców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.24

Download articleDownload article

kino grozy, horror japoński, przemoc, „Nowa Historia Filmu”, „studium przypadku”, horror cinema, Japan horror, violence, “New Film History”, “Case Studies”

Synteza kina superbohaterskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.25

Download articleDownload article

superbohater, film amerykański, komiks, uniwersum, superhero, American film, comics, universe

Zmierzch antycznych igrzysk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.26

Download articleDownload article

antyczne igrzyska, agony, późna starożytność, ancient olimpics, agones, late antiquity

A imię jej czterdzieści i cztery. W stronę kanonu (bardziej) otwartego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.27

Download articleDownload article

figura, kanon, fantazmat, romantyzm, krytyka feministyczna, kultura popularna, figure, canon, phantasm, Romanticism, feminist criticism, popular culture

Detektywi wiecznie żywi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.28

Download articleDownload article

literatura kryminalna, początki kryminału, historia literatury, literatura angielska, literatura amerykańska, crime novel, the beginning of the crime novel, history of literature, English literature, American literature

O baśniach dziecięcych — w opowieściach nie dla dzieci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.29

Download articleDownload article

baśń, Wilhelm i Jakub Grimm, renarracja, kultura popularna, stereotyp, aluzja, fairy tale, Wilhelm and Jacob Grimm, renarration, popular culture, stereotype, implication

Reframing myth: Essays on mythopoeic fantasy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.30

Download articleDownload article

fantasy, literatura niemimetyczna, Brian Attebery, fantastyka, non-mimetic literature

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout