Articles

Alina Biała : 0000-0001-7343-4094

Articles

Estetyka i perswazja. Czytanie plakatu (na podstawie posterów Rafała Olbińskiego)

AbstractDownload article

literatura i plakat, korespondencja sztuk, literature and poster, correspondence of the arts

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout