Articles

Robert Dudziński : 0000-0002-8387-4314

Articles

Seks, zbrodnie i seriale telewizyjne. Erotyka w produkcjach sensacyjno-kryminalnych Telewizji Polskiej w latach 1976–1989

AbstractDownload article

Nie tylko ideologia (Recenzja: Marek Hendrykowski, „Socrealizm po polsku. Studia i szkice”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 223)

Download article

realizm socjalistyczny, stalinizm, film, kino, socialist realism, stalinism, film, cinema

Recenzja: Co filozof może nam powiedzieć o  Powrocie do przyszłości?

Download article

Agent 007 za żelazną kurtyną. Fenomen Jamesa Bonda w piśmiennictwie kulturalnym Polski Ludowej

AbstractDownload article

James Bond, historia recepcji, kultura popularna, Polska Ludowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, history of reception, popular culture, Polish People’s Republic

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout